Met het Voerendaalse sociale domein bedoelt de gemeente de totaliteit van alle activiteiten, partners en voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in Voerendaal.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Uitvoeringsprogramma

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende wetten en taken, zoals de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet, maar ook taken als collectieve preventie gezondheidszorg, leerlingenvervoer en huisvesting statushouders.
Ieder jaar worden er nieuwe projecten ontwikkeld en uitgevoerd, daarnaast zet de gemeente al lopende projecten voort en zet zij in op goede reguliere dienstverlening. Met het geheel aan activiteiten zet zij in op een stevig sociaal domein voor en door alle Voerendaalse inwoners. Dat vraagt steeds opnieuw flexibel afstemmen op vragen, mogelijkheden en behoeften in de samenleving en nagaan waar bijstellingen, aanpassingen en nieuwe projecten nodig zijn. Deze dynamiek is terug te vinden in het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein.