Twintig procent van de kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. En dat betekent oneindig veel meer dan dat hun ouders simpelweg weinig geld hebben.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Armoede in Rotterdam is een groot probleem. Het kan iedereen treffen. Ouderen, zelfstandigen en gezinnen en alleenstaande ouders met kinderen.
Armoede zorgt ervoor dat inwoners zich op allerlei gebieden onvoldoende kunnen ontwikkelen. Denk aan hun gezondheid, hun emotionele ontwikkeling, hun schoolprestaties en - op latere leeftijd - hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Dit beleidskader beschrijft een visie op armoede, de pijlers onder het beleid, de ambities en acties die eruit voortvloeien. .