Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

De Drechtsteden gemeenten bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas. De gemeenteraden van de zeven Drechtsteden gemeenten hebben een eerste versie van de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar aardgasvrij