De gemeente werkt al een aantal jaren met veel ambitie en met partners in de stad aan het nieuwe zorglandschap dat zij gezamenlijk voor ogen hebben.

Jaartal
2018
Gemeente

Dit betekent: met de cliënt centraal, ondersteuning en zorg in de nabijheid én op maat van het kind/ de jongere en het gezin, waarbij kinderen, jongeren en gezinnen zoveel als mogelijk zelf de regie voeren over de hulp die zij krijgen. Deze leidende principes vormen de basis waarop Utrecht het nieuwe zorglandschap stapsgewijs inricht.