De gemeente ontwikkelde samen met jongeren een jongerencampagne om ernstige psychische kwetsbaarheid te voorkomen, want er waren signalen van toenemende (psychische) kwetsbaarheid onder jongeren, waarbij speciale aandacht voor zorgelijke toename zelfmoord(pogingen) en het grijpen naar verdovende middelen.

Jaartal
2020
Gemeente

Waarom
Ernstige psychische kwetsbaarheid én zelfmoord bij jongeren (18+) voorkomen.

Hoe
Jongeren bereiken en voorkomen dat een dipje of donkere gedachten ernstig en beperkend
worden. We zijn gericht op: herkenning, erover praten en hulp vinden.
Lokale beroepskrachten informeren over deze zorgelijke signalen, bewustwording creëren en
oproepen om te signaleren én handelen.
(Sport)verenigingen en (horeca)werkgevers informeren over deze zorgelijke signalen, informeren
wat te doen als zij constateren een jeugdig verenigingslid of werknemer depressieve gevoelens
heeft en hen betrekken bij het bereiken van jongeren.
Vanuit de ontwikkelgedachte (Positief Jeugdbeleid) - focus op beschermende factoren - en
gericht op veerkracht.
 Normaliseren: het is oké.

Wat
 Jongerencampagne opzetten samen met jongeren én relevante partijen (zie onderstaande
meemakers).
 Oproep namens burgemeester en wethouders naar lokale beroepskrachten: bewustwording en
verantwoordelijkheid om te signaleren.
Informatie via gemeentelijke en/of HEBE kanalen richting inwoners over depressieve gevoelens
en zelfmoordgedachten (bredere bewustwording): bijvoorbeeld over app ‘Vraag maar’ van 113.
Maar ook bijvoorbeeld over de film ‘Waarom bleef je niet bij mij’ die op 24 oktober wordt
uitgezonden op tv, het boek van Merlijn Kamerling.
Intervisie organiseren voor dorps- en buurtondersteuners en andere lokale beroepskrachten
over signalen van psychische kwetsbaarheid.
Voortzetting training (Youth) MHFA en Zicht Op: hoewel nu de trainingen worden gecanceld is
het wel heel erg belangrijk om in te blijven zetten op uitvoering van deze trainingen. Wat moeten
we daar mee?

#jongerenincoronatijd