Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van de bouwstenen 1 t/m 6: Bouwstenen personen met verward gedrag

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Onderzoek

Een overzicht van de huidige toeleiding naar zorg en welzijn vanuit het publieke domein in Amsterdam, zodat inzichtelijk wordt of de wijze waarop dit is georganiseerd voldoende dekkend en logisch is. Waar liggen uitdagingen ter verbetering en het efficiënter inrichten? De verbetersuggesties worden verder gebracht vanuit de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag.

Voor professionals en inwoners is het (nog) niet altijd duidelijk wat de meest passende route is naar zorg en ondersteuning. Er is behoefte aan een meer overstijgend en vooral eenduidig beeld. Daarom is de toeleiding naar zorg en welzijn vanuit het publieke domein in kaart gebracht. Daarnaast zijn een knelpuntenoverzicht en verbetersuggesties in het rapport opgenomen.