Gemeente Tilburg heeft zich in 2016 aangesloten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne. In 2017 is de gemeente aan de slag gegaan met de duurzame ontwikkelingsdoelen en heeft ze ook opgenomen in de programmabegroting van 2018.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Projectplan

Daarbij heeft de gemeente voornamelijk gekeken naar wat belangrijk is voor en in Tilburg, vanuit de denkwijze 'think globally, act locally'. Tilburg heeft ervoor gekozen om de focus te leggen op energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. In het nieuwe beleid zijn de Global Goals opgenomen, geïnspireerd op vier dimensies van de doelen: inclusieve sociale ontwikkeling, inclusieve economische ontwikkeling, een duurzaam milieu en vrede en veiligheid.