In de gemeente Teylingen wordt al langere tijd de cursus Politiek Actief van ProDemos aangeboden voor de inwoners die overwegen op lokaal niveau politiek actief te worden.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Website

Voor de cursus, die open staat voor alle inwoners van Teylingen, worden nu verschillende doelgroepen (jongeren, vrouwen, inwoners met migratieachtergrond en praktisch opgeleiden) extra gestimuleerd om deel te nemen.  Hoewel in het presidium aarzelingen werden geuit, de raad wordt gezien als een redelijke afspiegeling van Teylingen, staat het presidium wel open voor meer diversiteit.