De grote steden spelen een steeds belangrijkere rol in het Europese sociale beleid. Binnen de Europese Unie (EU) wordt steeds meer erkend dat innovatie van het sociale beleid vooral in grote steden plaatsvindt. Rotterdam speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Website

Zo maakt de stad deel uit van EUROCITIES, het netwerk van grote steden in Europa.

Het Team Internationale Zaken en Europese Subsidies heeft als taak om de Rotterdamse agenda aan de Europese te koppelen. Zij zoeken naar Europese subsidies en projectmogelijkheden die overeenkomen met de doelen van het stadsbestuur.
Er zijn de afgelopen vier jaar succesvolle aanvragen ingediend onder verschillende Europese subsidieprogramma's.