Het doel van Team 2030 Deurne is om op lokaal niveau concreet een steentje bij te dragen aan het realiseren van de Global Goals.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Projectplan

Om dit te bereiken, zijn ze in het Team naast de activiteiten voornamelijk bezig geweest met publiciteit en bewustwording. Dit zie je terug op hun actieve sociale media kanalen, waar veel aandacht wordt geschonken aan lokale en nationale activiteiten over duurzaamheid en de Global Goals. Ook wordt er momenteel gekeken om Team 2030 Deurne in een verenigingsvorm of stichtingsvorm te gieten.