Gemeente Westerveld is de eerste Nederlandse gemeente die een cursus inzet om mensen met een beperking te leren hoe ze mee kunnen blijven doen.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht

Met hulp Inge en Coen Vuijk van Rehab Academy uit Wapserveen hebben de gemeente en stichting Revalideren is leren ervoor gezorgd dat inwoners meer inzicht hebben in hun eigen beperking, beter voor zichzelf kunnen zorgen en weer een frisse blik op de toekomst hebben. Mede daardoor is gemeente Westerveld één van de 25 VNG koplopergemeenten geworden voor het VN-verdrag voor de rechten van de mens.

Meedoen met een beperking is niet vanzelfsprekend. "In het kader van het VN-verdrag is er door de gemeente Westerveld een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de verschillende thema's rondom VN-verdrag.  Een van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek is dat bewustwording een belangrijke eerste stap is naar een inclusieve samenleving. Daar hebben zij in geinvesteerd, omdat zij willen dat iedereen mee kan (blijven) doen."

Eind 2016 heeft de stichting Revalideren is leren met dit verhaal aangeklopt bij de gemeente Westerveld. Gemeente Westerveld kent de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven. Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning voor inwoners met maatschappelijke initiatieven en ideeën. Het doel van deze regeling is om inwoners  uit te dagen om met ideeën te komen en deze in samenwerking tot stand brengen.
Samen hebben de gemeente en de Rehab Academy de handen ineen geslagen voor een pilotcursus 'Mee blijven doen in Westerveld'. Met behulp van een klankbordgroep, waarin patiëntenverenigingen en het lokale mantelzorgnetwerk vertegenwoordigd waren, werden de plannen uitgewerkt. De uitvoering van de pilotcursus werd belegd bij Rehab Academy, een jonge organisatie met veel ervaring rond het leren meedoen met een fysieke beperking.

In september 2017 ging de cursus van start. Niet alleen de inwoners van Westerveld met een beperking werden voor de cursus uitgenodigd. Ook hun partners sloten aan. De cursus 'Mee blijven doen in Westerveld' is in februari 2018 afgerond met een positieve evaluatie. De inzet van Rehab Academy krijgt een structureel vervolg binnen gemeente Westerveld.