Gemeente Groningen is al enkele jaren bezig om het regionale inkoop beleid te stimuleren. Inmiddels zijn daar mooie stappen in gemaakt. Daarbij is het van belang dat de inkopers van de gemeente de afdeling economische zaken goed weten te vinden en andersom. Om dit te realiseren, zijn er elk kwartaal een bijeenkomst met de categorie managers en een paar beleidsvelden, zo ook met EZ. Men spreekt elkaar op deze manier regelmatig en leert elkaar kennen.

Jaartal
2020
Gemeente

Een duidelijk emailadres met goede bereikbaarheid is ook belangrijk. Via inkoop@groningen.nl kunnen diverse inkoopvragen gesteld worden. Daarnaast is er een leveranciersdatabank, waar bedrijven zich kunnen inschrijven. Op die manier wordt lokaal inkopen zo makkelijk mogelijk gemaakt. Het is van belang om regelmatig contact te houden met de inkopers. Samen kun je veel betekenen. Zo kunnen ondernemersbijeenkomsten op bepaalde inkoopthema’s georganiseerd worden en kunnen bepaalde branches uitgenodigd worden om eens over enkele thema’s te discuteren.

 

Contactgegevens

Naam

Hemmo de Groot

E-mail
hemmo.de.groot@groningen.nl
Telefoon

14 050 (verkort nummer) WhatsApp 06 12 82 39 73