De cultuursector is hard geraakt door de coronamaatregelen. De gemeente Den Haag wil door middel van deze subsidieregeling de impact van deze maatregelen verkleinen, door eenmalige projecten, experimenten en makers in de cultuursector te ondersteunen.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

De regeling is bedoeld voor culturele organisaties, zzp’ers in de cultuursector en horeca. De activiteiten vinden plaats in de gemeente Den Haag. De regeling heeft een korte doorlooptijd in vergelijking met andere subsidieregelingen: aanvragen worden binnen zes weken beoordeeld, op volgorde van binnenkomst.