Beheerorganisaties hebben de investeringsmiddelen en de kennis om deze vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer het initiatief durven nemen in stedelijke vernieuwingsprocessen, meer integraal en strategisch handelen en meer het podium pakken. Daarover gaat de publicatie 'Stadsvernieuwers-de toekomst van het beheer'.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Overig type Website

De gemeente Almere lanceerde een eenmalige publicatie over de toekomst van het beheer: 'Stadsvernieuwers'. De publicatie markeert de start van een nationaal debat over de rol van techneuten en beheerders bij stedelijke vraagstukken.

Steden (en dus ook Almere) krijgen te maken met grote vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, grondstoffenschaarste, gezondheidsvraagstukken, etc. 
De komende decennia staan steden voor enorme vervangingsopgaven. Deze vervangingsopgave is een grote kans voor vernieuwing. Er zijn verschillende kansen waaronder het beter benutten van grondstoffenstromen in de stad en de verbinding met de sociaalmaatschappelijke opgaven. Kansen om gebieden gasloos te maken, klimaatadaptief of circulair. Of om een meer bij de bevolking passende openbare ruimte te realiseren. De vervangingswerken genereren veel werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.