In 2018 werd op landelijk niveau zowel een akkoord gesloten op het gebied van sport
als preventie. Ruim 70 organisaties ondertekenden het sportakkoord met het idee dat
je samen meer bereikt dan ieder voor zich. De Landelijke Preventieakkoorden hebben
hetzelfde uitgangspunt: samenwerking tussen landelijke organisaties, om roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen en mensen meer plezier
te laten beleven aan sport en bewegen
 

Jaartal
2021
Gemeente

Samenwerken in Borger-Odoorn
Geïnspireerd door deze landelijke samenwerkingsakkoorden en de visie dat sport,
bewegen en een gezonde leefstijl nauw met elkaar verweven zijn, vroeg de gemeente
Borger-Odoorn bij het rijk subsidie aan. De gemeente wil voor Borger-Odoorn dezelfde
werkwijze volgen: Met zoveel mogelijk organisaties en inwoners in deze gemeente
samenwerken. Met als doel om met sport, bewegen en een gezonde leefstijl de dorpen
nog gezonder, aangenamer en leefbaarder te maken.

Aanstellen sportformateursp
Om ervoor te zorgen dat alle organisaties en inwoners in het akkoord gelijkwaardige
partners zijn, werd met de subsidie een onafhankelijk sportformateur aangesteld. De
sportformateur zorgde voor het proces en legde afspraken vast. Het resultaat ligt hier
voor u. Een sport- en gezondheidsakkoord met doelen en afspraken rondom sport,
bewegen en een gezonde leefstijl.

Contactgegevens

Naam

Dhr. N. Frietema

E-mail
n.frietema@borger-odoorn.nl