Sociaal statuut van de gemeente Tilburg 2018

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Verordening

Het Sociaal statuut kent drie doelstellingen:

1. garanderen van een zorgvuldige procedure met voldoende inspraakmogelijkheden voor betrokkenen;

2. vooraf duidelijkheid scheppen voor het bestuur, het management, adviseurs, medezeggenschap en medewerkers over de spelregels die zij bij organisatieverandering moeten hanteren;

3. vooraf duidelijkheid scheppen voor medewerkers over de eventuele gevolgen van toekomstige organisatieveranderingen voor hun rechtspositie. Een helder Sociaal statuut neemt onduidelijkheid en weerstand ten aanzien van organisatieverandering voor een deel weg, zodat alle betrokkenen zich kunnen concentreren op het verbeteren van de organisatie.