Bij een reorganisatie zal de werkgever zich inspannen om medewerkers aan het werk te houden.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Sociaal plan/statuut

Als er ondanks die inspanningen toch medewerkers boventallig worden, dan hebben werkgever en betrokken werknemers een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor ander werk binnen of buiten de gemeentelijke organisatie, of om een andere (maatwerk) oplossing te realiseren.