In Friesland is op verschillende manieren georganiseerd dat laagdrempelig GGZ-expertise kan worden ingezet in situaties waar huiselijk geweld en/of kindermishandeling speelt.

Gebiedsteams kunnen hiervoor onder meer medewerkers van de FACT-teams (zie kader) van GGZ Friesland benaderen. De Friese gemeenten hebben ervoor gekozen om deze inzet te financieren vanuit OGGZ-gelden. Daarnaast kan Veilig Thuis laagdrempelig een beroep kan doen op GGZ-expertise, binnen de Friese Aanpak Huiselijk Geweld (FAHG), maar ook door laagdrempelig contact op te nemen met de bureaudienst van de Forensische Poli van GGZ Friesland.

Jaartal
2020
Afzender
Regio Friesland
Type
Plan van aanpak