Signalen is het kanaal voor inwoners, bezoekers en bedrijven om melding te maken bij de gemeente. Signalen is een open source proces- en taaksysteem voor het afhandelen van meldingen openbare ruimte. 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Signalen zorgt voor snellere oplostijden omdat Signalen binnenkomende meldingen automatisch in de juiste categorie plaatst. Dit gebeurt door historische data en Machine Learning. Amsterdam verwerkt met ruim 1400 ambtenaren ca. 300.000 meldingen per jaar. Sinds de invoering van Signalen is de klanttevredenheid over de afhandeling van meldingen in Amsterdam met ruim 30 procent gestegen. 

Signalen zorgt voor snellere oplostijden en daarmee een betere ervaring rondom de leefbaarheid. Signalen wordt nu vooral ingezet voor MOR maar het is ook goed denkbaar om dit te doen voor andere thema's zoals naleving Corona maatregelen, vuurwerk overlast ect.

Omdat Signalen de Common Ground daadwerkelijk in de praktijk brengt en daarmee is Signalen voor iedere gemeenten in NL beschikbaar.   

Signalen is in 2019, op initiatief van gemeente 's-Hertogenbosch en Almere, geschikt gemaakt voor gebruik in iedere gemeente in Nederland 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.