De kopersvereniging Toekomstig Wonen in Chaam gaat in de nieuwbouwwijk Den Brabander een project realiseren van ongeveer 21 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht

Op 10 april 2019 ondertekende de wethouder namens de gemeente Alphen-Chaam een samenwerkingsovereenkomst met de kopersvereniging. De groep realiseert woningen voor starters, doorstromers én senioren.

Bestemmingsplanprocedure en planning
De gemeente in bezig met het opstellen van een bestemmingsplan voor de totale uitbreiding. Dit zal in november 2019 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Begin 2020 maakt de gemeente de locatie bouwrijp, waarna de kopersvereniging aan de slag kan met de bouw van de woningen. Voor de bouw van de woningen selecteert de kopersvereniging zelf een aannemer.