Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Folder

De transitie beschermd wonen vraagt inhoudelijk en financieel om samenwerking tussen gemeenten. Hoe kun je financiële afspraken zo inrichten dat je recht doet aan ieders verantwoordelijkheden? Elke gemeente heeft daarbij een passend aandeel in financiële voor- of nadelen.
Dit wordt verrekend aan het eind van het boekjaar. Vanaf 1 januari 2019 ontvangen alle gemeenten vooraf financiële middelen voor lokale uitgaven, bijvoorbeeld voor ambulante thuisbegeleiding.