Een preventieakkoord en een sportakkoord naast elkaar? Venray maakt er één akkoord van en noemt het een leefstijlakkoord. Het Leefstijlakkoord Venray is een gezamenlijke inspanning van organisaties, instellingen, bedrijven en verenigingen om bij te dragen aan een fitter, gezonder en vitaler Venray.

Jaartal
2020
Gemeente

Direct toen Venray aan de slag ging met het opstellen van een sportakkoord, realiseerden betrokken partijen zich dat sport een heel goed middel is om de leefstijl van inwoners te verbeteren. Het verbeteren van de leefstijl is ook de kern van het Nationale Preventieakkoord, dus was het voor Venray logisch om alles in één akkoord onder te brengen.