Gezondheid wordt bepaald door een combinatie van lichaam en geest. Daarnaast beïnvloeden individuele kenmerken, gedrag, maar ook de sociale en fysieke omgeving de gezondheid van inwoners. Zaanstad kiest daarmee voor een brede blik op gezondheid. Voor deze visie maakt de gemeente gebruik van het model van Positieve Gezondheid en het Regenboogmodel.

Jaartal
2020
Gemeente

Door uit te gaan van Positieve Gezondheid verschuift de focus van aandoeningen en wat niet meer lukt naar wat iemand nog wel kan. Met dit model leren professionals verder te kijken dan alleen de fysieke gesteldheid. Ze nemen ook zaken zoals het mentaal welbevinden en zingeving mee in hun aanpak.

Het Regenboogmodel maakt het belang van de omgeving zichtbaar. Hierin is gezondheid een optelsom van persoonlijke factoren, individueel gedrag, de gemeenschap en de sociale en fysieke omgeving.
Door deze modellen te omarmen, slaat de gemeente Zaanstad een brug tussen zorg, welzijn en andere domeinen. Gezondheid is een collegebrede verantwoordelijkheid geworden.
Deze modellen maken ook duidelijk dat veel zaken buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen. Gezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, partners en inwoners.