De ambitie van Súdwest-Fryslân is om in 2040 de gezondste en vitaalste gemeente van Noord-Nederland te zijn. De gemeente trekt hierin samen op met de GGD. Voor de vertaling van het akkoord in concrete acties en doelstellingen werkt de gemeente samen met partners.

Jaartal
2020
Gemeente

Súdwest-Fryslân stond voor het dilemma om een lokale vertaling te maken van het Nationale Preventieakkoord of te kiezen voor een eigen invulling. De gemeente heeft gekozen voor het laatste omdat zij wil investeren in alle basisvoorwaarden voor een goede gezondheid.

Súdwest-Fryslân gaat daarmee bewust verder dan het Nationale Preventieakkoord dat zich vooral richt op de leefstijlcomponenten. De gemeente werkt nauw samen met de GGD die de trekker is van de Friese Preventieaanpak dat ook op de levensloop is gericht.