Gezond en veilig opgroeien is voor veel jeugdigen in Oegstgeest vanzelfsprekend. Mede dankzij goede
voorzieningen, gedegen onderwijs en vooral betrokken ouders en opvoeders groeien de meeste jeugdigen gelukkig op en gaat het goed met de jeugdigen in Oegstgeest. Toch is dat niet voor alle jeugdigen vanzelfsprekend.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Ongeveer 1 op de 10 jeugdigen heeft hulp nodig. Meer kinderen in Nederland maken gebruik van jeugdhulp en hoewel dat een landelijke trend is, is deze ontwikkeling zorgelijk. Vaak wordt jeugdhulp pas ingezet wanneer problemen zichtbaar worden, maar die problemen zijn vaak al eerder ontstaan. Investeren in preventie en vroegsignalering kan
ontstaan van problemen voorkomen of problemen klein houden. 

De gemeente Oegstgeest legt meer nadruk op preventie en vroegsignalering. Samen met ouders, leerkrachten en andere professionals wordt de komende jaren gefocust op een preventieve aanpak .Met het vroeg signaleren, kunnen jeugdigen, jongvolwassenen en gezinnen tijdig de juiste effectieve hulp krijgen. Met betrokken partijen uit Oegstgeest zijn de doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. Deze doelstellingen staan in dit preventieakkoord met een concreet actieprogramma