Preventie in Oegstgeest is niet nieuw. Van oudsher is de gemeente verantwoordelijk voor een preventieve aanpak van opvoed- en opgroeiproblemen. De gemeente wil eerder signaleren, zodat jeugdigen, jongvolwassenen en gezinnen tijdig de juiste effectieve hulp krijgen

Jaartal
2019
Afzender
-
Gemeente
Type
Convenant

Met betrokken partijen uit Oegstgeest zijn doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. Deze doelstellingen staan in dit preventieakkoord met een concreet actieprogramma.