De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities er voor de toekomst zijn. Het bijzondere verleden van de jongste provincie van Nederland vormt de basis van de visie. 

 Wet en regelgeving
Omgevingswet