Met dit beleidskader stelt de gemeente Leiden de kaders vast voor het sport- en gezondheidsbeleid voor de periode 2019-2023. Ze maakt duidelijk waar de thema’s gezondheid en sport elkaar versterken en welke beleidsdoelen op zichzelf staan. De gemeente heeft gekozen voor een integraal beleidskader sport en gezondheid omdat gezondheid, sporten , bewegen en spelen elkaar duidelijk beïnvloeden. 

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Leiden kiest voor een integraal beleidskader omdat gezondheid, sporten, bewegen en spelen elkaar duidelijk beïnvloeden. In de vier perspectieven voor de sporttoekomst van Nederland is de overlap tussen sporten en bewegen enerzijds en het verminderen van gezondheidsproblemen en het behalen van maatschappelijke doelen anderzijds goed te zien. In Leiden bestond al een expertteam sport & gezondheid, waarin beleidsmedewerkers en uitvoerenden samenwerkten.