Op een landkaart van Nederland staat aangegeven waar ruimtelijke adaptatie wordt toegepast, met de maatregelen die genomen zijn. Het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland.

Jaartal
2017
Afzender
Ministerie Infrastructuur en Milieu
Gemeente
Type
Website

Het portaal ondersteunt de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en biedt een centrale informatievoorziening voor overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken.