Rotterdam stroopt de mouwen op voor de Rotterdamse energietransitie. Tijdens de klimaattop in Parijs heeft Nederland ingestemd met de afspraak om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. In 2050 moet dit zelfs 95% minder zijn. Om dat te bereiken, is actie nodig. Rotterdam wacht niet op het landelijke klimaatakkoord. 

Jaartal
2019
Gemeente
Trefwoorden
Type
Raadsstuk

In het Rotterdamse klimaatakkoord maken we afspraken over hoe we de energietransitie in Rotterdam concreet met elkaar vorm gaan geven. En hoe die transitie kan bijdragen aan meer werkgelegenheid en ondernemerschap in de stad. Om tot die afspraken te komen, gaan ze met elkaar in gesprek. Dit gebeurt aan vijf verschillende klimaattafels.

Rotterdamse bedrijven en (maatschappelijke) organisaties zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij één van deze klimaattafels. Zij gaan in gesprek over een concreet maatregelenpakket dat ervoor gaat zorgen dat Rotterdam energiezuinig, duurzaam en gezond wordt. De tafels worden geleid door een onafhankelijke voorzitter.