Een app waarmee mensen met een gehoor- of spraakbeperking 112 kunnen bereiken, een social mediacampagne gericht op meer bewustwording hoe je omgaat met mensen met een beperking, een Kruip uit je Huid Dag: een greep uit de ideeën die de gemeente Rotterdam op 4 oktober ophaalde tijdens een hackaton.
 

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Overig type

Aan de hackaton werd deelgenomen door mensen met een beperking, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en belangengroepen, en ambtenaren.

Rotterdam is een van de koplopergemeenten in het Koploperprogramma Iedereen doet mee, waarmee de VNG een extra impuls geeft aan initiatieven van gemeenten om inwoners met een beperking volwaardig met te laten doen. Hieronder een verslag van de hackaton en de link naar het VNG-programma Iedereen doet mee!
 

Resultaat

Ervaringen en oplossingen
Marlijn Wagenaar, medewerker van het project Rotterdam Onbeperkt en zelf visueel beperkt, wijst erop dat de deelnemers met een beperking niet alleen hun ervaring deelden: 'ze komen ook met oplossingen'. Projectleider Mirjam Leeuwe: 'Rotterdam moet voor ongeacht wie een toegankelijke stad zijn.'

Bejegening en dienstverlening
De gemeente Rotterdam boekte via Rotterdam Onbeperkt de laatste jaren flinke vooruitgang bij het toegankelijker maken van de openbare ruimte. Wethouder Sven de Lange: ‘Ik ben blij om te zien dat we verschil maken. Nu moeten we dat ook doen op het gebied van bejegening en dienstverlening. Dat is een stuk lastiger. Daarom moeten we goed luisteren naar wat mensen zelf nodig hebben.’