Gezien de ontwikkelingen, denkt de gemeente op grote schaal na over mobiliteitsoplossingen en circulatie in de gemeente. Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Jaartal
2019
Gemeente

De Rotterdamse MobiliteitsAanpak streeft naar het slimmer organiseren van (auto) bewegingen in de stad. Minder onnodig autoverkeer door de stad levert ruimte op om veilige routes voor de fiets en de voetganger te creëren, welke beide een belangrijke rol vervullen in de mobiliteitstransitie en het bereikbaarheidsvraagstuk van Rotterdam. Dit langzame verkeer is bovendien de grootste groep onder de geregistreerde verkeersgewonden. Minder autoverkeer in drukke straten in het centrum of in oude wijken en buurten, reduceert de kans op verkeersongevallen aanzienlijk voor deze groep kwetsbare verkeersdeelnemers.