Gemeente Rheden heeft ervoor gekozen om (de doorontwikkeling van) de gemeentelijke organisatie te baseren op de Global Goals. Eerder werd er gewerkt in verschillende domeinen, maar vanaf 2018 worden die vervangen door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Projectplan

Door te werken met deze doelen worden uitgangspunten van de organisatie zoals integraliteit, resultaatgerichtheid en samenwerking met partners versterkt. Gemeente Rheden werkt niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie met de Global Goals, maar weet ook allerlei partners en externe partijen aan zich te binden. Als gemeente willen ze dan ook allerlei mogelijkheden bieden voor samenwerking met die partijen rond de Global Goals.