‘Luisteren naar jongeren gaat over loslaten van je eigen aannames’

Het belangrijkste doel van de gesprekken met de twee schoolklassen op Urk, was om niet óver maar mét jongeren te spreken. Gespreksleider prinses Laurentien van Oranje: ‘Kader zo’n gesprek vooral niet in. Het gaat zoals het gaat. Jongeren moeten zich uitgenodigd voelen om hun stem te laten horen. Ik kan me er enorm over opwinden dat er zo vaak wordt gesproken over jongeren die moeilijk te bereiken zijn. Dat ligt toch echt aan jezelf. Ga er maar naartoe en zet jongeren niet in een mal.’

Jaartal
2021
Gemeente

Laurentien roept gemeentebestuurders op ‘om de ruimte te nemen om te horen wat er echt leeft onder jongeren. Dan moet je wel je eigen aannames willen loslaten. Jongeren zijn niet gek; die voelen haarfijn aan of iemand oprecht in ze is geïnteresseerd. Als je tussen de regels door luistert geven ze altijd zoveel waardevolle inzichten. Jongeren kijken echt anders naar de wereld en dat perspectief hebben we hard nodig, zeker nu.’

Samenvattend, hebben de gesprekken op Urk opgeleverd:

  • Geef jongeren ook complimenten als iets goed gaat, bijvoorbeeld in de naleving van de coronamaatregelen. Dat werkt motiverend.
  • Deze tijd is voor veel mensen vervelend en saai. De prikkelbaarheid is hoog. Maar, zeggen de jongeren, ‘ga dan wel respectvol met iedereen om. Ook met ons. Leef je in in iemands situatie, ga uit van vertrouwen en niet van wantrouwen’.

Vervolg op Urk
Wethouder Freek Brouwer laat het niet bij deze twee gesprekken. Om te beginnen nodigt hij de lokale politiechef uit om met de schoolkinderen in gesprek te gaan over bejegening en wederzijdse verwachtingen. Prinses Laurentien heeft aangeboden dat weer te begeleiden.

Op Urk worden al diverse activiteiten georganiseerd, zoals online bingo, lasergamen en een FIFA-spel. Maar die blijken de leeftijdsgroep in de beide Urker schoolklassen niet goed te bereiken. Samen met het jongerenwerk zal worden nagedacht hoe dit te verbeteren. Freek: ‘De activiteiten moeten laagdrempeliger worden aangeboden.’     

Lees meer over gesprekken Urk 

Dialoog met jongeren over coronatijd

#jongerenincoronatijd