De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van hun schulden.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Deze vernieuwde aanpak staat in het uitvoeringsplan Reset Rotterdam.

In Rotterdam zijn zo'n 60.000 huishoudens die risico lopen op problematische schulden. De afgelopen jaren is gebleken dat deze groep Rotterdammers niet goed weet waar ze hulp kan vragen en in de praktijk sluit de aangeboden hulp bovendien vaak ook onvoldoende aan op hun hulpvraag.

Met Reset Rotterdam wil de gemeente schulden op een nieuwe manier aanpakken. Zo komt er meer aandacht voor het voorkomen van schulden en worden meer mensen geholpen om hun schulden onder controle te krijgen. Er wordt hierbij extra aandacht besteed aan het voorkomen van schulden bij jongeren.

´╗┐