Regio Noordoost-Brabant heeft een samenwerkingsagenda vastgesteld met VGZ, de preferente zorgverzekeraar in die regio. Ook zorgverzekeraar CZ en de door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders nemen deel aan de samenwerking.

Jaartal
2021
Afzender
Regio Noordoost-Brabant

Bij het thema ouderen staat de opgave ‘Passende zorg en ondersteuning voor ouderen met dementie en hun omgeving’ centraal. Binnen de regio Noordoost-Brabant blijkt bijvoorbeeld dat zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg voor ouderen niet goed op elkaar aansluiten. Daarom willen gemeenten en VGZ meer psychosociale ondersteuning voor ouderen met dementie organiseren.

Bij het thema ggz zal de aandacht vooral uitgaan naar passende zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In de zorg en ondersteuning voor deze doelgroep is de afgelopen jaren veel veranderd. De samenwerking voor deze doelgroep moet er toe leiden dat er geen kwetsbare mensen tussen wal en schip raken.

Wat betreft het thema preventie richten de partijen zich op het terugdringen van overgewicht, roken en drugs- en alcoholgebruik. Met name het aantal mensen met overgewicht blijkt in deze regio sterker te stijgen dan in de rest van het land. De samenwerkingsagenda richt zich naast leefstijlverbetering op het achterhalen van de oorzaken van ‘ongezond gedrag’.