De aanpak van de gemeente Doetinchem geeft een beeld van hoe regionale samenwerking met betrekking tot de nieuwe Wet inburgering ingericht kan worden. We gingen in gesprek met wethouder Huizinga.

Jaartal
2021
Gemeente

Een goede doorlopende lijn voor de inburgeraar, regionale samenwerking is daarin cruciaal

Gemeente Doetinchem ligt in  een landelijke regio met grote afstanden tussen gemeenten. De gemeente werkt in een regionaal verband samen met 8 andere gemeenten. Vanuit de arbeidsmarktregio werkten de gemeenten uit de Achterhoek al met elkaar samen. Met de nieuwe Wet inburgering op komst heeft de gemeente actief deze samenwerking met andere gemeenten verder opgezocht en uitgebreid. Als grotere gemeente in de regio ziet Doetinchem zichzelf als partner, en treedt waar nodig meer faciliterend op.

De gemeenten werken vooral samen op thema’s waar zij de meerwaarde van regionale samenwerking zien. Hierbij hebben alle gemeenten ook eigen ruimte voor lokale keuzes. Een belangrijk thema waarop wordt samengewerkt is de warme overdracht en het zorgen voor een doorlopende lijn van COA-opvang naar de gemeente toe. Wethouder Huizinga vindt op dit thema regionale samenwerking cruciaal. Ook hebben de gemeenten besloten om gezamenlijk het taalaanbod in te kopen. Door de krachten te bundelen zorgen ze voor schaalgrootte waarmee ze een beter aanbod kunnen bewerkstelligen. Wel bieden de gemeenten elkaar de ruimte om binnen deze samenwerking ruimte te laten voor lokale keuzes.

Hoe heeft de gemeente Doetinchem dit nu aangepakt?

De wethouder vertelt in onderstaande video onder andere meer over hoe de regionale samenwerking is vormgegeven en in het bijzonder over de samenwerking rond de warme overdracht en een doorlopende lijn in de inburgering.