De coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. We moeten rekening houden met een samenleving waarin we waarschijnlijk nog geruime tijd 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Deze norm dient ook in de werkomgeving gecreëerd te worden.

Jaartal
2020
Gemeente

Voor Dordrecht betekent dit dat de scenario's en maatregelen per locatie in kaart gebracht zijn die nodig zijn om de 1,5 meter in de werkomgeving te waarborgen voor medewerkers, leveranciers, klanten en inwoners, zodra de algemene coronamaatregelen en de richtlijnen van het RIVM worden versoepeld.
Het bevat ook een doorkijk naar de toekomst: welke stappen kunnen gezet worden in het verruimen van werk en dienstverlening op locatie op weg naar een "normale" situatie en hoe ziet dat nieuwe normaal eruit? En kan men zonodig ook makkelijk stappen terug maken bij tijdelijke lockdown situaties in de toekomst?
Juist in deze tijd is het belangrijk om samen te werken. Daarom is vanuit de gemeente Dordrecht een werkgroep samengesteld die samen met lokale vertegenwoordigers van het SCD in kaart brengt wat er nodig is, in afstemming met de contactpersonen vanuit SCD centraal.