Iedereen woont langer thuis. Mensen met dementie, met een psychische kwetsbaarheid of een (lichte) verstandelijke beperking. De gemeente Raalte ontwikkelde een integrale aanpak om zelfstandig wonen voor alle kwetsbare doelgroepen op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Folder

Met het plan sluit de gemeente aan bij het al bestaande sterke gemeenschapsgevoel in de verschillende kernen van gemeenten. Dit ‘noaberschap’ is op informele wijze georganiseerd in het verband ‘De Kr8 van Raalte’: de paraplu boven het beleid en de activiteiten in het sociaal domein van Raalte. Naast de gemeente zijn alle vrijwilligers, het welzijnswerk, en zorgorganisaties aangesloten. De gedachte is samen te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk kan meedoen.