De impact van de coronacrisis op de Groningse cultuursector blijft onverminderd groot. Culturele instellingen zijn deels of geheel gesloten en missen hierdoor publieksinkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen. Amateurkunstverenigingen, culturele zzp’ers en ondernemers worden ook in meer of mindere mate geraakt. Het Rijk heeft ons middels het Tweede Specifieke Pakket voor de Culturele en Creatieve Sector €3.6 miljoen verstrekt voor de culturele infrastructuur voor de eerste helft van 2021. We stellen voor dit in te zetten als Sociaal Steunpakket cultuur met vijf onderdelen, namelijk regionale culturele instellingen, lokale culturele instellingen, opdrachten creatieve makers en zzp’ers, amateurkunst en noodfonds culturele ondernemers. Het steunpakket wordt naar verwachting later dit jaar bijgesteld, gezien de onzekerheid van de ontwikkelingen.
B&W-

Jaartal
2021
Gemeente