Met de publiciteitscampagne “Guusje” wordt zichtbaar gemaakt, waar mensen met een beperking zoal  mee te maken krijgen, bijvoorbeeld slechte toegankelijkheid, onduidelijke informatievoorziening en gebrek aan een prikkelarme omgeving. 

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Website

Van prikkelvrij winkelen, voldoende wc’s voor gehandicapten tot schrijftolken. Om de inwoners bewust te maken dat mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving, heeft de gemeente Almere samen met suggesties uit de werkgroep ViP (VN-verdrag in de Praktijk) begin dit jaar een campagne gelanceerd: de Guusjes. 'We hebben inclusie weer opnieuw op de agenda gekregen.'

De Guusjes zijn cartoonengeltjes die in één oogopslag laten zien waar mensen met een beperking figuurlijk, maar soms ook letterlijk, tegenaan lopen. De campagne heeft vorm gekregen in kranten, posters en setjes ansichtkaarten.