De gemeente Middelburg ontvangt voor een aantal projecten Europese subsidie.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Website

Een aantal voorbeelden zijn: 

SCAPE
Het klimaat is aan het veranderen en ook voor Middelburg  heeft dit gevolgen. Om hierop te anticiperen heeft Middelburg het Europese project SCAPE

VIOLET:  (Shaping Climate Change Adaptive PlacEs) binnengehaald.

VIOLETreserVe tradItiOnal buiLdings through Energy reducTion. Het doel van dit project is om eigenaren van te helpen hun historisch waardevolle panden te behouden voor de toekomst door ze energiezuiniger te maken.

WRC
De gemeente Middelburg heeft een Europese subsidie van bijna 710 duizend euro ontvangen voor de aanleg van waterbuffers (bovengronds of ondergrondMolenwaterpark en het toekomstige parkeerterrein van het nieuwe winkelcentrum Dauwendaele.

SBNoM
Sneller en Beter naar Nul op de Meter (SBNoM) is een project met OP Zuid financiering. OP Zuid (OntwikkelingsProgramma Zuid Nederland) maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Smart Energy Link (SEL)
Een energieneutraal winkelcentrum Dauwendaele maakt onderdeel uit van het project Smart Energy Link (SEL), mogelijk gemaakt met Europese Subsidie.

SIREE: Social Integration of Refugees through Education and Self Employment
Het doel van dit project is het bevorderen van de integratie van vergunninghouders door middel van educatie en zelfstandig ondernemerschap.

Interreg Europe project Solarise
Het doel van het project is het faciliteren van grootschalig implementatie van de productie van zonne-energie in de 2 zeeën regio.

Interreg Europe project Cherish
Doel van Cherish is te onderzoeken of het bestaand subsidie instrument OP Zuid opengesteld moet worden voor de sectoren toerisme en visserij.