Het programma Leiden Inclusief 2021-2023 heeft tot doel bestaande activiteiten in de stad te verbinden en te versterken.

Jaartal
2021
Gemeente

Het is geen vervanging van bestaand beleid, maar aanvullingen op de uitvoering van dat beleid. Zorgen dat iedereen mee kan doen, vraagt voortdurende inspanning, met inzet en medewerking van velen. De gemeente gaat voor een structurele en samenhangende aanpak. Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om inclusie en dit kan dus geen eenmalige agenda zijn. Daarom wordt een aanpak voorgesteld waarin steeds voor een periode van twee jaar de focuspunten en de thema’s worden vastgesteld.

Contactgegevens

Naam

Mieke Hogervorst

E-mail
m.hogervorst@leiden.nl
Telefoon

14 071