Raalte heeft aan een aantal statushouders gevraagd wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. Het antwoord:  'We willen werken en de taal leren, maar vooral werken.'

Jaartal
2017
Gemeente
Trefwoorden
Type
Projectbeschrijving

'In Raalte hebben we tijdens een bijeenkomst met 40 statushouders aan statushouders zelf gevraagd, wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. De uitkomst was: 1 werken, en 2 de taal leren.' 'Misschien nog wel een belangrijkere uitkomst van de bijeenkomst, was de motivatie en energie die de statushouders lieten zien. Al mijn collega's van de gemeente waren na deze avond geïnspireerd en gemotiveerd om samen met statushouders aan de slag te gaan.' Aldus Tamara Schrör, beleidsmedewerker bij de gemeente Raalte.

Vooral werken
Periodiek gaat de gemeenteraad van Raalte op pad in een van de kernen van de gemeente. Inwoners of bedrijven kunnen dan hun voorstellen pitchen. De gemeenteraad gaat met ten minste één voorstel aan de slag. In 2016 stelde een inwoner voor om leren en werken te combineren voor statushouders. Begin 2017 belegde de gemeente een bijeenkomst met 40 statushouders en die gaven een eenduidig antwoord:

De gemeente organiseerde daarop een tweede bijeenkomst: dit keer met scholen, sportverenigingen, bedrijfsleven, ambtenaren, statushouders en vrijwilligers. Samen dachten ze na over wat er nu goed gaat en/of beter kan en brainstormden ze over oplossingen. De opkomst was ook deze keer hoog: ruim 100 mensen kwamen op de avond af.

De statushouders gaven zelf een presentatie over de resultaten van de eerste bijeenkomst en daarmee was de toekomstgerichte en positieve toon gezet.

'Een avond als deze levert de gemeente heel veel op. Ten eerste positieve energie, maar ook een grote groep mensen die zich inzet om statushouders die nog maar net in Raalte wonen, aan betaald werk te helpen. Als iemand kan laten zien dat hij of zij heel graag wil werken, dan motiveert dat anderen om zich daarvoor in te zetten', aldus Tamara Schrör.

Afstemmen en begeleiden
Raalte voert geen doelgroepenbeleid, maar besloot wel om een van de re-integratieconsulenten specifiek in te zetten om statushouders te begeleiden. Deze consulent kan soepeler omgaan met het bieden van opleidingen en het afstemmen van stageplaatsen. Ook stemt deze consulent af met de vrijwilligers van Taalpunt die ook constant op zoek zijn naar taalstages voor de statushouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om stages bij verzorgingshuizen, sportverenigingen of agrarische bedrijven. Tamara Schrör: 'De eerste statushouder heeft inmiddels een baan aangeboden gekregen bij Dunlop, nadat hij via een ontwikkeltraject en werkervaringsplaats was begonnen. We verwachten nog minstens 12 statushouders naar regulier werk te begeleiden in 2017

 

.