Dit plan is verplicht op basis van artikel 43A van de Drank- en Horecawet (hierna:
DHW). Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik en de handhaving van de wet.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Het zegt welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen, welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen en de te behalen resultaten.
De nadruk blijft liggen op educatie (bewustwording), regelgeving en handhaving. Vooral veel Hoogeveense jongeren van 14 en 15 jaar (21 procent) drinken alcohol, van wie de helft meer dan vijf glazen per keer.Wet en regelgeving
Drank- en Horecawet