De Rotterdamse aanpak van drugs- en alcoholgebruik werpt duidelijk zijn vruchten af. Dat blijkt uit de resultaten van de programma’s Drugs & Alcohol I en II.
De gemeente houdt tot 2022 deze positieve koers vast met het Preventie- en handhavingsplan Alcohol & Drugs 2019-2022.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Website

Cijfers
Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in Rotterdam is in vergelijking met landelijke cijfers flink lager. Enkele resultaten:

  • op het praktijkonderwijs en het mbo zien we een positieve trend; het drugs- en alcoholgebruik is flink gedaald. We zien echter wel een stijging in het middelengebruik op het vso
  • bingedrinken is onder Rotterdamse jongeren fors verminderd
  • sportverenigingen en avondwinkels houden zich steeds beter aan de regels van NIX18
  • horeca let beter op het niet doorschenken aan mensen die al onder invloed zijn
  • steeds meer ouders en andere Rotterdammers zijn het eens met de norm ‘onder de 18 jaar geen alcohol’.

Alle resultaten van het laatste programma 'Drugs en Alcohol II - Blijf helder' kunt u lezen in het digitale magazine Blijf Helder.