in deze Prestatie(jaar-)afspraken staat verwoord wat de verschillende partijen binnen gemeente Maasdriel met elkaar hebben afgesproken voor 2019.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Prestatie(jaar)afspraken 2019 Gemeente Maasdriel  met de  Woningstichting Maasdriel - Huurdersvereniging Bommelerwaard - Woonstichting De Kernen en  Bewonersraad De Kernen
De koers op het gebied van wonen is verwoord in de Woonvisie Bommelerwaard 2016 - 2020. Een visie die in gezamenlijkheid tot stand is gekomen met huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. Deze partijen hebben elkaar hard nodig om goede resultaten te behalen op het gebied van wonen. Samenwerken en zaken effectief uitvoeren vraagt om een duidelijke structuur en heldere afspraken.Daar waar relevante samenwerkingsafspraken met gemeente Zaltbommel zijn gemaakt, staan deze ook opgenomen. De afspraken zijn per partij in een eigen kleur weergegeven. Ieders bijdrage is daardoor per onderwerp snel inzichtelijk. Daar waar bij afspraken meerdere partijen betrokken zijn is de afspraak dus meerdere keren opgenomen, namelijk in de tekstblokken van meerdere partijen.