In regionaal Eemsdelta-verband hebben gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties regionale afspraken gemaakt.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

Voor de gemeente Loppersum zijn de afspraken uit het  regionale akkoord nader uitgewerkt in prestatieafspraken.
De prestatieafspraken bevatten afspraken over onderwerpen als wonen en zorg, betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid en het benutten van koppelkansen. De afspraken zijn breed, van het delen van informatie tot de uitvoering van projecten.