Jaartal
2018
Gemeente
Type
Contract/overeenkomst

Het college heeft voor 2019 prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Woonzorg Nederland. De Woningwet schrijft voor dat bij gemeentelijk vastgesteld woonbeleid de woningcorporaties afspraken moeten maken over hun bijdrage aan het uitwerken van dit beleid.

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie, specifiek voor senioren en mensen met een zorgvraag. Zij bezitten 30.000 zelfstandige huurwoningen en 13.000 wooneenheden in gebouwen die zij aan zorginstellingen verhuren. Deze woningen staan verspreid over ruim 180 gemeenten.