Dit zijn de prestatieafspraken tussen Vivare, haar huurdersvereniging Over-Betuwe (HVOB) en de gemeente Overbetuwe. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in overleggen waar de drie partijen als gelijkwaardige gesprekspartners om tafel zaten.
Met deze prestatieafspraken bouwen de drie partijen een hun onderlinge samenwerking.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Convenant

 

In Overbetuwe zijn drie lokale partijen actief; ieder een eigen deel van de gemeente. De inspanningen van de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties overlappen deels. Vaak werken partijen aan dezelfde projecten en vraagstukken. Dit komt in deze set prestatieafspraken tot uitdrukking door een aantal afspraken die met alle huurdersorganisaties en corporaties zijn gemaakt.